Nieuwsarchief

 


 

 

 

 

Verslag bijeenkomst Klimaattop

Locatie: Roode Leeuw Terborg
Datum: 22 februari 2010

De burgemeester de heer Alberse, de bedrijvencontactfunctionaris mevrouw van Diermen en de heer ten Brinke, ambtenaar ruimtelijke ordening worden welkom geheten door de voorzitters van Ondernemend Silvolde en Terborg Centraal.

De heer Alberse begint zijn presentatie met een uiteenzetting over de werkfabriek die in februari 2009 in de DRU fabriek werd gehouden. Hierbij ging het vooral over op een positieve manier bezig zijn om de economie in de Achterhoek weer aan het ‘draaien’ te krijgen; een actieve houding ten opzichte van de recessie. Hierbij werd gesproken over omgangsvormen; hoe vind je (ondernemers en overheid) elkaar en hoe kom je af van vooroordelen en karikaturen?
De heer Alberse heeft een aantal ideeën besproken die daaruit naar voren zijn gekomen en die een positieve relatie hebben (gehad) op de relatie tussen overheid en bedrijfsleven.

De heer Alberse vervolgde zijn verhaal met een visie over het economisch klimaat in de Achterhoek. Hierin werden thema’s genoemd als mobiliteit, ontgroening en vergrijzing.
Er is uitgelegd dat er gekozen is voor twee grote bedrijventerreinen, één bij Groenlo-Eibergen en één bij Wehl. Hiermee wil men voorkomen dat ieder dorp een eigen bedrijventerrein heeft waarbij het risico van verpaupering en leegstand groter is, maar men ook te maken heeft met de regelgeving rondom zwaar milieubelastende bedrijven.
Voor bedrijventerrein Akkermansweide (Gaanderen-Terborg) is een visie neergelegd om dit terrein om te zetten in wonen. Ondernemers reageerden hierop met de vraag welke consequenties dit kan hebben voor de middenstand in deze kernen. De middenstand ontving ook klandizie van deze bedrijven en ze zijn bang dat toekomstige nieuwe inwoners hun inkopen buiten de kernen gaan doen.

Ondernemers spraken ook hun zorg uit over de leegstand in Terborg en Silvolde. Kunnen nieuwe ondernemers nog een start maken in deze markt en op dit moment? Hierop reageerde mevrouw van Diermen met een uitleg over het ‘Ik start smart’ project. In dit project worden beginnende ondernemers begeleid en gecoacht op verschillende gebieden.
De Rabobank gaf daarbij nog aan dat de banken niet ‘op slot’ zitten, maar dat een goed plan van essentieel belang is voor het verkrijgen van een startkapitaal.

Hierna was het tijd voor persoonlijke vragen waar de heer Alberse zijn visie op heeft gegeven. Niet voor alle vragen was tijd. Afgesproken is dat mevrouw van Diermen deze vragen nog schriftelijk zal  beantwoorden.

Onder het genot van een drankje werd nog nagepraat.

Contact opnemen met de voorzitter of de secretaris kan door op de knop te klikken.......... ................. ..............................2 3


Beste Leden,

In navolging van Kopenhagen, organiseren Ondernemend Silvolde en Terborg Centraal in samenwerking een "Klimaattop".

Noteer alvast in uw agenda:
Op maandag 22 februari zijn de leden van beide verenigingen vanaf 20.00 van harte welkom bij De Roode Leeuw in Terborg om te luisteren en mee te praten.

Tijdens deze avond zal de heer Hans Alberse, Burgemeester van onze gemeente, zijn visie geven over het ondernemersklimaat in De Oude IJsselstreek.
Waar staan we als ondernemers over 5 en over 10 jaar en wat moet er concreet gebeuren om daar te komen? Wat zijn de kansen? Wat de bedreigingen?

Ter voorbereiding zullen alvast vragen aan de burgemeester voorgelegd worden. Indien u wilt, kunt u ook een vraag indienen. Meer hierover staat in de uitnodiging die u nog per post zult ontvangen. Ook zal er tijdens de avond uitgebreid de gelegenheid zijn om vragen te stellen of uw visie voor te leggen.

Wij hopen natuurlijk op een goede komst, een verhitte discussie, maar vooral een gezellige avond als ondernemers onder elkaar, die stof tot nadenken oplevert.
Zoals gezegd, verdere informatie inclusief de agenda volgt per post.

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur Ondernemend Silvolde
Robin ten Camp

 

PRIJSWINNAARS ‘ZILLEWOLDSE JACKPOT’
 3e Trekking 30 december 2009

 

Hoofdprijs waardebon van € 350,-
Mevr./ Dhr. de Jong, Silvolde
 

 
4 x €10.00
1. L.  Steentjes, Silvolde
2. J. Greven, Silvolde
3. W. Rademaker, Silvolde
4.  E. Giesen, Ulft
4 x € 25.00
1. H. Hoegen, Silvolde
2. L. Kuiper, Silvolde
3. E. Speekhout, Silvolde
4. A. Klein-Hesselink, Silvolde
   
2 x € 50.00
1. R. Oostendorp, Silvolde
2. Dhr./Mevr. Van Balveren, Silvolde
2 x € 75.00
1. T. Boerakker, Silvolde
2.  Dhr/Mevr. Ten Haaf, Silvolde
   
1 x € 100.00
1. Dhr./Mevr. Klaassen, Silvolde
1 x € 200.00
1.  J. Kuitert, Silvolde
   

De prijzen (Waardebonnen van Ondernemend Silvolde) kunnen worden opgehaald bij:
Novacount Fin. Adviseurs
Prins Bernhardstraat 9, Silvolde

Neem a.u.b. wel uw legitimatie mee!!!


Silvolde in het LichtFoto: Stan Bouman

Wij wensen u prettige kerstdagen en een kunstzinnig 2010

PRIJSWINNAARS ‘ZILLEWOLDSE JACKPOT’
 2e Trekking 11 december 2009

4 x €10.00
1. Nicole Kroon, Silvolde
2. M. Gijsbers, Silvolde
3. Mevr. Luiten-Pennings, Silvolde
4. Nicole Kroon, Silvolde
4 x € 25.00
1. H.J. Bargeman-Jansen, Silvolde
2. M.Tangelder, Silvolde
3. Dhr. Butcher, Silvolde
4. Wilma Hakfoort, Silvolde
   
2 x € 50.00
1. Dhr./Mevr. Centen, Silvolde
2. W. De Berk, Silvolde
2 x € 75.00
1. Fam. Wissing, Silvolde
2. M. Messink, Silvolde
   
1 x € 100.00
1. Loes Manes, Silvolde
1 x € 200.00
1. R. van Raay, Silvolde
   

De prijzen (Waardebonnen van Ondernemend Silvolde) kunnen worden opgehaald bij:
Novacount Fin. Adviseurs
Prins Bernhardstraat 9, Silvolde

Neem a.u.b. wel uw legitimatie mee!!!


PRIJSWINNAARS ‘ZILLEWOLDSE JACKPOT’
 1e trekking 27 november 2009

4 x €10.00
1. Dhr. R. Pelgrim, Silvolde.
2. Mevr. H. Marriet, Silvolde.
3. M. Weening,  Silvolde.
4.  Mevr. Van Ree-Tangelder, Silvolde.
4 x € 25.00
1. A. Messing,  Silvolde.  
2. A. Veenink,  Silvolde.
3. Marja v/d Kemp,  Silvolde.
4. Anouk Roes, Silvolde.
   
2 x € 50.00
1. Arnold Peters, Silvolde.
2. H. Sloetjes, Sinderen.
2 x € 75.00
1. H. Onstein, Silvolde.
2. E. Klein-Hesselink, Silvolde.
   
1 x € 100.00
1. D. Schreur, Silvolde.
1 x € 200.00
1. Thea Angenent, Silvolde
   

De prijzen (Waardebonnen van Ondernemend Silvolde) kunnen worden opgehaald bij:
Novacount Fin. Adviseurs
Prins Bernhardstraat 9, Silvolde

Neem a.u.b. wel uw legitimatie mee!!!


John Bakker vliegt

Het is al weer enige tijd geleden dat John Bakker de voorzittershamer van ondernemend Silvolde doorgaf aan Hans Thiele en Robin ten Camp.
Tijdens deze overdracht heeft Ondernemend Silvolde bedacht hem te belonen voor zijn geweldige inzet met een proef vliegles. Dit werd in dank aanvaard ,
Op 17 september is het prachtig vliegweer dus op naar vliegveld Teuge samen met zijn vrouw Ada.
Hij liet zich uitgebreid  inlichten over de uitdagende aspecten van de vliegerij.
Al snel bleek dat hij in een vroeger leven veel kennis had opgedaan over de luchtvaart.
Snel achter de knuppel om na een taxi rit die in het begin over het gras ging dan weer op het asfalt kwam hij bij de pomp aan om de Cessna 172 even goed bij te  tanken voor het geval dat hij toch nog het land uit zou vliegen en elk geval 3 uur kon vliegen.
Door taxiën naar de startbaan kreeg hij snel door hoe het voetenstuur werkte echter de maximum snelheid werd wel overschreden want hij kon niet wachten om zo snel mogelijk van de aarde los te komen.Nog even de motor check vlak voor de start baan die de instructeur uitvoerde op de startbaan en …….volgas.
Al klimmend draaide we door links het circuit uit om zo richting Deventer te vliegen.
John had geen idee waar hij naar toe vloog want zijn volle aandacht ging naar het vliegen en deed zijn uiterste best er het optimale uit te halen.
Als voormalig piloot kon ik nu eens op de achterbank een ander zien werken. Het viel mij op dat John snel doorhad hoe je een perfecte bocht moest maken zonder er onderuit te zakken. Zelf zakte ik als een wokkel er de eerste keren onderuit dus hier is een compliment op zijn plaats.
Door klimmen naar 4000 voet waar we tussen de flarden van wolken John in de wolken zagen.
Hoog boven Apeldoorn geleidelijk weer richting aarde om via Busloo op 700 voet het circuit weer in te vliegen. Omdat de verzekering niet voldoende dekkend was heeft de instructeur het laatste deel van de landing maar overgenomen, maar als je John wat meer de tijd geeft zal hij het snel onder de knie krijgen. In onze makelaar zit zeker een piloot verscholen en het zou me niet verbazen dat er binnenkort geen Rijnlandhaven maar Rijnluchthaven op zijn pand staat.
Lijkt me ook een goed idee om een toekomstige woning eerst vanuit de lucht te zien dan kun je altijd nog landen als het je wat lijkt.

Hans van den Hurk